Geçen Yüzyılda Çok Daha Kesin Bir Biçimde Dünyanın Gelişiminin İzlediği Doğrultunun Tamamen Enerji ve Sanayi Üretiminin Tüm Alt Sektörleri Tek Bir Çatı Atında Toplanıp Genişleyebildiği Yüzyıl Olmuştur. Geçen Yüzyıla Petrol Çağı Ve Makine Endüstrisi Dersek Gelişmesi İçin Çaba Sarf Ettiğimiz Ülkemizinde Bu Yarışta Lider Konumda Olabilmesi Bizim En Büyük Gayretimiz ve İdealimizdir.Bu Nedenlerle Kaliteli Metallerin Korunumu ve Veriminin Son Derece Elzem Önemli Olduğu Bu Şartlar Altında, Türkiye’nin Hem Sermaye Hem de İş Gücü Anlamında Boşa Harcanacak Hammaddesi Yoktur.Hatta Biz Bir Petrol Ülkesi Değiliz Makine Ve Teknoloji Anlamında Teknolojimizde Sınırlı Bu Fikirlerin Hepsinin Yalnız Teoride ve İdeallerde Kalması Bir Anlam fade Etmezken, Bahsettiğimiz Farkındalık Uygulamada da Dikkate Alındığında Gerçekten Fark Oluşturacak Derecelere Gelebileceğimize İnanıyor Buna Katkıda Bulunmaya Çalışıyor Ve Tamamen Böyle Düşünüyoruz.    

                Tüm bu İdeallerimizin Işığında, Biçerler Hurda Ailesi Olarak Başlıca Gayemiz Türkiye’nin Mevcut Hammadde ve Enerjisini Daima Korumak, Yenilenebilir Geri Dönüşüm Projelerinin Öncülüğünü Yapma Gayreti İçindeyiz. Ülkemizin Hızla İlerlemesini Sağlamak İçin, Yalnızca Mevcut Gelişmeleri Uygulamayı Değil, Bizzat Yararlı Atık Hammadde Kaynaklarını Geliştiren ve Enerji Üreten Ülke Mevcut Enerji Kaynaklarını Verimli Kullanan Dolayısıyla Geliştiren ve Üreten Kurum Olma Gayesi Olan Ve Bu Minvalde Durmaksızın Yeni Projeler ve Fikirler Ortaya Koyuyoruz.

                Hatta Proje Geliştiricilerini Takip Ederek Bu Seviyedeki Kaliteli Projeleri Firmamız Bünyesinde Değerlendiriyoruz. Sizlerle Birlikte Yeni Türkiye İçin Hedeflerimize Doğru İlerliyoruz.